מאחורי הקונסולה, פרק ראשון! שרי עציץ והגריילסאמרים

מאחורי הקונסולה, פרק שני! מזה בכלל הקונסולה?!

מאחורי הקונסולה, פרק שלישי! איך עשינו את זה?