הקור חודר לירושלים

מיתר הלל קורמן

הקור חודר לירושלים
לעצמות היבשות למנעולים הנעולים
בחצות נשבר מצור על ערימת המעילים
ובאחת נפתח נשפך בקבוק היין

את צוחקת בשפה זרה ומנשקת
אני משלם ומאמץ את הלשון
לדבר עם נסיכה בוגרת אוקספורד
להציע לך לשמוע איתי שקט

בודד בפאב הג'ז המצומצם
הלהקה מכה לאט ולא חיים עוד אנשים
את מרצה על ישראל ועל תרבות הנחשים
הקור חודר ואת חושבת על יוון

נצא לאן נלך מתי
הגשם לא מבחין והוא תוקף
ליד המשביר שוכב ההומלס היחף
נצא עכשיו נלך אליי