להיות כלוא בעיר האלוהים

מיתר הלל קורמן

להיות כלוא בעיר האלוהים
כלוב הזהב כאן ועכשיו
מה עוד יקחו שאוהב
לתוך הנחיות וחוקים

יש לי הרבה מה לומר
אין לי כבר מה להקשיב
אני את הרגע מקריב
כדי לחטט בעבר

ויש מחשבות של צינוק
מילים שאמרה שדקרו
זמנים שכבר לא יחזרו
תנוחת עובר - בכי תינוק

האוויר בחדר עומד
ואני במיטתי רפוס
רוכב ללא כוח סוס
הגשם ממשיך ויורד

חיטוט בפצעי העבר
היא נעלמת מאחורי דלת
תיבת הזיכרון הננעלת
נפתח בצליל מכוער