לידה

אליקה פלדמן

תא אחד מגופך שחרר
חמק לאלתר
מגורלך העיוור.
התא הזה נבחר
אחרי מותך להיוותר
להיות לך לבת.
וכאשר יאכלו הרימות
את החומר שהוא את
התא הזה יהיה במקום אחר.
יד המקרה היא שבחוטיך מושכת
ודשן גופך
מי ידע מה יזין
אם בחירה אנוכית היא
שגרמה לך ללדת?
או שמא צניעות השער המלבין?
תא אחד שבגופך קונן מאז היית את עובר
ובלדה את מודה
כי הטבע קרא לך
ותלכי בדרך כל בשר.