סגור

מיתר הלל קורמן

יותר מדי זמן בעיר הזאת
והוא דוחף פתקים בחריצים
שבין אריחי האמבט

הוא כותב בזריזות מילים רזות
כמו פרות רעבות בחלום
חוזר וחודר המבט

היא עזבה את העיר ואחר כך אותו
וראש הממשלה הטיל סגר
יותר מדי זמן בצינוק מיטתו
הוא מביט במראה ויש שבר

הוא סגור בבניין וסגור בדירה
וסגור בחדרו וסגור במיטה
ובינו לבינו גם סגור גם אטום
וגם אם יצא - לא יצא כלום

יותר מדי זמן באמבטיה שקטה
בתנוחת העובר בספירת הבועות
השעה שנוזלת לאט ועתה
היא תחזור רעבה בחלום בלהות