שערים

אבישי אאודי

שומע את הקריאה אולי זה אליי
הרים עצומים לפניי נפרשים
מפוזר לי מידי ולא בטוח
כל הגשרים מעצמם נשרפים
מחפש משהו עמום לא ידוע
יושב מרחף לי בדרך לאן
ספינה נעלמת הכול עף באוויר
קצה העולם כאן אורות בלאגן

שערים לעולמות אחרים
להקשיב עכשיו מה הם אומרים
אותיות הפוכות מסעות לנסות
להגיע אל לב הדברים

זה חלק ממשחק ואם יש לזה ערך
לאן זה לוקח תצעד הבא
רק בלחישה וקרוב לעת ערב
יושב וכותב נקודות של תקווה
אחיזה בתוך יער ואש שבוערת
חיות מוזרה שמכה לפעמים
ואם הטירוף הוא עוד חלק מדרך
עולה על ענן על גביו להמריא