Image-empty-state.png

הדסה ליבסקינד

דרמה תרפיסטית, שחקנית, יוצרת, משוררת לעיתים.

איפה בגוף זה מרגיש לך

העבודה בקונסולה תפסה אותי בכמיהה מאוד גדולה לזוגיות, להורות, לבית. בקורונה כל החסר התחדד והכאב התעצם, ומהפצע הכתיבה זרמה.