Image-empty-state.png

יוסף עוזר

משורר- עוזר נולד בירושלים בשנת 1952. גדל והתחנך במושב ברק בעמק יזרעאל. למד ספרות וחינוך באוניברסיטת חיפה. לאחר שירותו הצבאי כלוחם במלחמת יום כיפור, במסעו לזהות היהודית, למד בישיבת אור שמח בירושלים. היה למנהל חינוכי במגזר החרדי. עוזר עמד מאחורי הקמת כתב העת דימוי והיה אחראי על הענקת שמו. לנגד עיניו עמד הרצון להשיב ליצירה היהודית את היחס לביטוי היצירתי. בשנות התשעים ליווה את הקמת כתב-העת לשירה "משיב הרוח" ומאז הוא משתתף בעריכת גליונותיו.
ספריו
סילן טהור (תל אביב: ספרית פועלים, 1981)
שם ומלכות (תל אביב : עקד, 1990)
עמק יזרעאל ירושלים (הוצאת אפיק, 2013)
נשיקת מכחול (משיב הרוח, ירושלים: 2013)
פרסים ספרותיים
1980 – פרס קרן רון אדלר על ספרו "סילן טהור"
1981 – פרס ע"ש ליס מלר לשירה באוניברסיטת חיפה
1993 – פרס ראש הממשלה לשירה לשנת תשנ"ג
2015 - פרס סופר מורה מטעם משרד החינוך
2015 - פרס ראש הממשלה לשירה לשנת תשע"ה
2015 - פרס על שם מנחם מנדל דוליצקי באוניברסיטה העברית - אומן הבית של האוניברסיטה העברית, הפקולטה למדעי הרוח
2020 - פרס לאה גולדברג לשירה

כמו מולדת

חווית המקום מכילה את הלשון הנוף והזמן. השיר מדבר בעברית. מזהה את הנוף ואת ייחודו של הזמן בו אני חי. העברית שלי יודעת את העבר של השפה, את המיוחד בנופים בהם גדלתי- ובעיקר עמק יזרעאל. הזמן עצמו יש לו דרכים משונות לומר אם הוא אוהב או כואב. הלכתי בין השורות וכתבתי. באהבה.